برجسته

یک محصول ضروری در تابستان برای پوست های چرب/دسته کوچک موسیقی جاز نوع پوست!

تابستان است که نه تنها فوق العاده و زمان گرم سال اما تلاش اضافی در مراقبت از پوست به ویژه این تاثیر می گذارد صاحبان چرب/دسته کوچک موسیقی جاز نوع پوست آن است که در این دوره از زمان بود به خصوص واضح است که مشکل از چرب شین. من شروع به آماده شدن برای این دوره در پیشبرد و دستور داد این پودر از برند مورد علاقه شما است innisfail.مرطوب کننده پودر معدنی - به طور موثر کنترل پوست چرب جذب بیش از حد سبوم با...